national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
Slidebg

مجتمع آموزش عالی زرند

بخش کامپیوتر

1397/8/26
0:37

آخرین مهلت تعیین گروه درس پروژه در ترم 3971

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان کامپیوتر

درس پروژه در ترم جاری فقط در گروه‌های  زیر دارای ظرفیت می‌باشد:

آقای دکتر رهنما (ظرفیت گروه : 4 نفر)

خانم دکتر محمدی ( ظرفیت گروه: 3 نفر)

 

توجه:

آخرین مهلت تعیین استاد، 10 آبان ماه 1397 می‌باشد.

چنانچه دانشجویی گروه خود را مشخص نکند، بخش رأساً اقدام به تعیین گروه برای ایشان خواهد کرد.

اولویت در هر گروه با افرادی است که زودتر با استاد مربوطه هماهنگی نمایند.

لطفاً از انجام پروژه با استادی که مربوط به گروه خودتان نیست، خودداری فرمایید.

29 مهرماه  1397