رویداد ها

اطلاعیه ها

اخبار

برخی دستاوردهای بخش مهندسی کامپیوتر

۰
نفر
فارغ التحصیل
۰
نفر
دانشجو
۰
نفر
اساتید
۰
متر مربع
فضای آموزشی و آزمایشگاهی

بخش مهندسی کامپیوتر

معرفی کوتاه بخش مهندسی کامپیوتر

DSC03564_edit

تقویم آموزشی ترم جاری